Om Bokmässebloggen

Kultur Skåne - Bibliotek, bildning och media - omvärldsbevakar inför, under och efter Bokmässan i Göteborg 2011.

måndag 3 oktober 2011

Boken & biblioteket - en dubbelbok

På bokmässans första dag arrangerade bokförlaget Ink ett samtal om Rasmus Fleischers nya bok Boken & biblioteket. Med på scenen var, förutom Fleischer och förläggaren Gabriel Itkes-Sznap, Nina Lekander, Pelle Snickars och Annina Rabe. Det blev flera intressanta diskussioner bl a om bokens gränsdragningar, vad är skillnaden mellan en bok och t ex en webbsida eller blogg speciellt nu när det är så lätt att publicera sig.
Panelen diskuterade också förslaget som Rasmus Fleischer argumenterar i boken Boken - att ta bort subventionen från bokmoms och höja den från 6 % till 25 %. Han menar att man kan göra många lässtimulerande insatser för de 1,5 miljarder som man (kanske) får in om man gör det.
Rasmus Fleischer efterlyste också en större tröghet OCH större snabbhet för texten, större tröghet för bokutgivningen och större snabbhet för t ex twitter.
Ett par gånger under seminariet försökte Fleischer föra in samtalet på biblioteket, utan större framgång. På slutet diskuterade de dock bibliotekariers självbild och Annina Rabe menade att det är bibliotekariernas rädsla för att framstå som mossiga som gör att de, trots att de, enligt Rabe, ligger i teknisk framkant "kastar sig på alltför snabbt".