Om Bokmässebloggen

Kultur Skåne - Bibliotek, bildning och media - omvärldsbevakar inför, under och efter Bokmässan i Göteborg 2011.

tisdag 26 juli 2011

Om superstjärnan på filmduken - Gösta Ekman d ä
På torsdagen finns ett seminarium om Gösta Ekman d ä (1890-1938). Det är Carina Burman som berättar om honom i sin bok Djävulspakten. Han är far till Hasse Ekman och farfar till Gösta Ekman d y. Man brukar säga att filmens födelse var 1895 med bröderna Lumières första allmänna filmvisningar, så Gösta Ekman var samtida med den. Här kan man provläsa Djävulspakten: www.provlas.se/djavulspakten/


fredag 22 juli 2011

LIVING: Arkitekturens grænser III-IV

Från film till bok
Åsa Bernlo, vd för Göteborgs filmfestival kommer att ansvara för de nya Mediedagarna i Göteborg med start 8-9 mars! Mediedagarna ska bli en mötesplats och mässa för såväl branschfolket, universitet och högskola, organisationer och den medieintresserade allmänheten. Tycker det bådar gott med Åsa Bernlo vid rodret. Initiativet är taget av Medieakademien och är ett samarbete mellan Göteborgs Internationella Film Festival, Göteborg universitet och Tidningsutgivarna med flera. Jag bokar in dagarna 2012. Ska bli spännande och se hur det crossmediala perspektivet tas till vara.
onsdag 20 juli 2011

Framtidens bibliotek - framtidens mötesplatser

Läser i seminarieprogrammet artikeln om Framtidens bibliotek. I texten sätter man ljuset på debatten mellan de som ser bibliotekets utveckling mot att bli upplevelsecentrum med café, multimediaverkstad och en arena för konst och kultur mot de som varnar för att litteraturen hamnar i skymundan och att bibliotekets roll som folkbildare kommer i skymundan. Jag drar kopplingar till dels Kairos Futures rapport om Framtidens upplevelser (juni 2011, Johanna Danielsson) och dels pågående utställning Living Arkitekturens gränser III - IV på Louisiana.
Danielsson beskriver att upplevelser är komplex materia, men att det finns grundbulter i upplevelsebygget: Komfort, Kompetens, Kick och Kontakt. Ord på K alltså! Rapporten är avsedd för att belysa upplevelseindustrin, men det är intressant att man flera gånger åtekommer till att samvaron och gemenskapen med andra människor är viktig. En rubrik säger att: "Tillsammans-faktorn är den viktigaste". I inledningstexten till Living ställer man grundfrågor till det framtida boendet: Var bor vi? Hur bor vi? Med vem bor vi? Varför bor vi som vi gör? etc. Även här lyfter man fram gemenskapen som en viktig faktor: Det utmanar arkitekter till idéer om en arkitektur, som förhåller sig till gemensamma mänskliga föreställningar om individen och dess sociala nätverk. (Mycket fritt översatt från danskan). Både Kairos Futures rapport och Living speglar debatten om framtidens bibliotek och ibland är det bra att hämta näring från andra områden, för att få en mer mångfacetterad bild. Naturligtvis är olikheterna mellan bibliotek och arkitektur många, men man kan också se de gemensamma nämnarna utifrån ett bredare samhälligt perspektiv. Bara man "lyfter på hatten" en aning så.

fredag 8 juli 2011

På tal om e-böcker...

I Sydsvenskan kunde man i slutet av maj läsa en artikel om Svenska förläggareföreningens förhoppningar om en fördubbling av den svenska e-boksmarknaden under de närmsta åren. I Sverige står e-böckerna för 1,4% av bokmarknaden, jämfört med USA där det är den mest sålda bokformen.


På samma tema har DN också publicerat några artiklar nyligen. En med rubriken E-boken väntar på sin första svenska succé, där man bl a kan läsa om John Ajvide Lindqvists bok Tjärven, som enbart ges ut som e-bok och mp3 och en intervju med Daniel Åberg, som gav ut sin bok Vi har redan sagt hej då helt på egen hand.

torsdag 7 juli 2011

Scen- och monterprogram

Glöm inte att det finns många scener och montrar på Bokmässan som har egna program som man kan ta del av utan kostnad. Biblioteksscenen, som vi bloggat om tidigare är en av "gratisscenerna".

Läs mer om scen- och monterprogrammet på Bokmässans hemsida.

E-böcker

Fredagen den 23/9 finns det flera programpunkter för den som är intresserad av e-böcker och bibliotek.

Göran Konstenius på KB arbetar med e-boksutredningen, som görs på uppdrag av KB och Svensk biblioteksförening. Resultatet av e-boksutredningen kommer att presenteras på bokmässan på biblioteksscenen, i E-hallen kl 10.00 på fredagen. Biblioteksscenens programpunkter är gratis.

Det finns också ett par seminarier i seminarieprogrammet på temat:

15.00-15.20 Biblioteken och de nya medierna - Ett seminarium om tillgängliggörande av KB:s audiovisuella samlingar. Kan biblioteken låna ut mer än böcker? står det i seminarieprogrammet. En lite märklig fråga, kan tyckas, eftersom biblioteken lånar ut exempelvis AV-media sedan länge...

Precis efter KB-seminariet kl 15.30 - 15.50 ordnar AdLibris ett seminarium om Böcker på läsplattor och telefoner. "Nu kommer e-boken på riktigt" utlovar programmet.

fredag 1 juli 2011

Boken Framtiden

Apropå Rasmus Fleischer, så har han nyligen bloggat om boken Framtiden av Eric Schüldt och Jonas Andersson. Boken Framtiden ges ut av det nystartade förlaget Ivrig som drivs av Kalle Magnusson.


Kalle Magnusson beskriver boken såhär: boken, som skulle bli en hyllningsskrift till digitaliseringen...men som blev en varningsskrift till alla som låtit internet ta över deras liv. Arbetet med boken har varit en lång, och uppenbarligen krokig process.


Vi har ännu inte sett om/när denna spännande bok kommer att presenteras på Bokmässan, men vi hoppas att den kommer att uppmärksammas.

Boken och biblioteket

Rasmus Fleischer, bloggare, historiker, skribent m.m anlitas flitigt i biblioteksammanhang, inte sällan för att representera "sociala medier" eller för att ge sin syn på bibliotek som representant från utanför biblioteksbranschen. Han medverkade även på förra årets bokmässa på ett seminarium om just Sociala medier som ledde till en het biblioteksdebatt.


I höst är Fleischer aktuell med Boken och Biblioteket och medverkar tillsammans med kritikerna Annina Rabe, Nina Lekander och Pelle Snickars på ett seminarium på torsdagen 22/5 12.00-12.45. Boken och Biblioteket är en essäsamling där Fleischer resonerar om bokmediets framtid i det postdigitala samhället. Fleischer tror enligt tidningen Frihet att biblioteken kan få en nyckelroll i den digitala tidsålderns överflöd av information.

Annina Rabe skriver bland annat för Biblioteksbladet och har skrivit bibliotekskapitlet i boken Framtiden är nu. Pelle Snickars är forskningschef på Kungliga biblioteket, bloggare och flitig debattör när det gäller bibliotek och digitala frågor.

Biblioteksscenen

För den som är intresserad av biblioteksfrågor, men kanske inte har tillgång till något seminariekort under Bokmässan så finns alternativet Biblioteksscenen i E-hallen. Biblioteksscenen har ett fullspäckat program med korta föredrag under torsdagen och fredagen. Hela programmet finns på Biblioteksföreningens webbplats

Frihet

Jag är nyfiken på den amerikanske Jonathan Franzen och hans bok Frihet (Freedom) som översatt till svenska utkommer i september. Frihet utnämndes snabbt till en av de verkligt stora berättelserna om vår tid. Den handlar om familjen Berglund som kämpar för en bättre värld.

Läs gärna artikeln i Sydsvenskan om Jonathan Franzen.

Jonathan Franzen möter man på seminariet "Lika verkligt som livet" fredagen den 23 september kl 16:00-16:45.

Digitalt delaktiga i Skåne

Folkbiblioteken och studieförbunden i Skåne har tillsammans med Kultur Skåne enats om att tillsammans nå 22 000 nya Internetanvändare under åren 2011-2013.

Tillsammans kan med genom stora nätverk och otvungna lärmiljöer nå målet. 2011 deltar 8 kommunbibliotek och 2 studieförbund. Vi ser framför oss att alla kommuner och studieförbund i Skåne ska få möjlighet att delta.

KB kommer att hålla ett seminarium torsdagen den 22, kl 13:00-13:20 med rubriken
What`s in it for me? Hur blir alla digitalt delaktiga? Elisabet Ahlqvist svara på frågan om varför det är viktigt att biblioteken är delaktiga och på vilket sätt biblioteken kan bidra.

För de som är lite tveksamt inställda till Internet finns alltid seminariet " Det livsfarliga Internet" där man samtalar om ungas digitala vardag. Torsdagen den 22, kl 12:00-12:20.

Hur har Kungliga biblioteket klarat den första tiden som nationell samordnare?

De 265 första dagarna - KB som nationell samordnare är rubriken på ett seminarium, torsdagen den 22/9 kl 15.00-15.45.

I en paneldiskussionen under ledning av Niclas Lindberg, generalsekreterare för SvenskBiblioteksförening, ger KB:s Gunilla Herdenberg och Gunnar Sahlin, sin syn på saken tillsammans med två representanter från forsknings- respektive folkbibliotekssektorn: Karin Grönvall, bibliotekschef Södertörns högskola och ledamot i SUHF:s Forum för bibliotekschefer och vår egen Margaretha Eriksson, chef för Bibliotek, bildning och media, Kultur Skåne och avgående ordförande för Sveriges länsbibliotekarier.

KB har, inom sitt nya uppdrag, sagt sig prioritera frågor som nationell katalog, skolbibliotek, e-böcker och kvalitetsfrågor. Vad innebär det egentligen? Jag hoppas att det kan bli en intressant diskussion om hur KB ser på sitt uppdrag nu och framöver och om det skiljer sig från (de höga) förväntningarna på en nationell biblioteksmyndighet.

I Samverkansbloggen bloggar KB om sitt uppdrag kring Nationell bibliotekssamverkan.