Om Bokmässebloggen

Kultur Skåne - Bibliotek, bildning och media - omvärldsbevakar inför, under och efter Bokmässan i Göteborg 2011.

måndag 3 oktober 2011

Boken & biblioteket - en dubbelbok

På bokmässans första dag arrangerade bokförlaget Ink ett samtal om Rasmus Fleischers nya bok Boken & biblioteket. Med på scenen var, förutom Fleischer och förläggaren Gabriel Itkes-Sznap, Nina Lekander, Pelle Snickars och Annina Rabe. Det blev flera intressanta diskussioner bl a om bokens gränsdragningar, vad är skillnaden mellan en bok och t ex en webbsida eller blogg speciellt nu när det är så lätt att publicera sig.
Panelen diskuterade också förslaget som Rasmus Fleischer argumenterar i boken Boken - att ta bort subventionen från bokmoms och höja den från 6 % till 25 %. Han menar att man kan göra många lässtimulerande insatser för de 1,5 miljarder som man (kanske) får in om man gör det.
Rasmus Fleischer efterlyste också en större tröghet OCH större snabbhet för texten, större tröghet för bokutgivningen och större snabbhet för t ex twitter.
Ett par gånger under seminariet försökte Fleischer föra in samtalet på biblioteket, utan större framgång. På slutet diskuterade de dock bibliotekariers självbild och Annina Rabe menade att det är bibliotekariernas rädsla för att framstå som mossiga som gör att de, trots att de, enligt Rabe, ligger i teknisk framkant "kastar sig på alltför snabbt".

söndag 25 september 2011

Kärlekskursen

Anita Goldman har skrivit boken Kärlekskursen och förde under ett av fredagens seminarium ett intressant samtal med författarinnan Agneta Pleijel om boken. Samtalet handlade bland annat om vår tids behov av terapi och paradoxen mellan behovet av stöd i form av terapi och samtidigt som det idag finns stora krav på oss att vara självständiga i vårt arbete, i våra relationer mm. Boken handlar om terapi, andlighet och passion. Om gränslöshet och gränser och mycket annat.Läs den!

Konsten att synliggöra bibliotek

Våra regionbiblioteks kollegor i Halland mottog under mässan det prestigefyllda priset Greta Rhenborgs marknadsföringspris för sitt projekt Konsten att synliggöra bibliotek . Ett projekt som handlat om forskning om bibliotek, bibliotek- och kundvanor samt om strategisk kommunikation. Ett stort grattis!!!

Flöden, kvitter och statusuppdateringar

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) arbetare på olika sätt för att främja potitiv utveckling av Internet. Ett sätt är att dela ut bidrag till olika digitala projekt. I norra Skåne har ett stort projekt startat som heter mobila studiecirklar. I projketet deltar 7 kommuner och studieförbundet Sensus som fått 700 00 kr av stiftelsen .SE . De ger också ut internetguider och den senaste nr 23 som delades ut vid Bokmässan heter Flöden kvitter och statusuppdateringar - en guide om omvärldsbevakning på nätet .

En norsk, en dansk, en finsk - och en svensk?

KB har fått ett nationellt uppdrag som innebär samordning och utvecklingsansvar för hela bibliotekssektorn. Arbetet har påbörjats och den nationella biblioteksstrategin håller på att utvecklas. Sveriges Biblioteksförening har som ett led av det gett ut en skrift som beskriver biblioteksstrategier i Norden med namnet En norsk, en dansk, en finsk - och en svensk ? . Spännande läsning för den som vill få ett nordiskt perspektiv på frågan.

lördag 24 september 2011

Få snurr på de äldre böckerna...

Biblioteket och Långa svansen är ett projekt som idag blivit en metod för Stockholms stadsbibliotek att lyfta fram det som gör bibliotek unika. Att vi har den samtida litteraturen men också hela minnet.

Metoden man valde var att knyta de dagsaktuella samtida frågorna till den äldre litteraturen. Man aktade sig för att bli nostalgisk och för att lyfta fram böcker bara för att de inte skulle glömmas. Istället knöt man i olika aktiviteter och teman de äldre titlarna till nutiden.

Man började med 30-talet, samtida med sitt fokus på design och internationalism och inredde en tidstypisk hörna i biblioteket. Det var svårt att få just den att synas i den övriga trettiotalsstilen i Asplundhuset men temat fick genomsyra alla arrangemang. Biblioteket plockade fram 30-talsord till kylskåpsmagneter och på webb. Ett HBT tema kunde hitta paralleller trettiotalet och man placerade den äldre och nyare litteraturen jämsides.

Många teman har sedan följt - 60-tal, Tillbaka till naturen, Förbjuden läsning - om erotisk litteratur.


Samtidigt har man haft en evenemangserie - Själsfrände - där aktuella författare hämtar en död författares böcker ur magasinet.Martina Lowden hämtade Per Oswald, Sissela Kyle hämtade Selma Lagerlöf etc.


En rapport från projektet kommer senare i höst. Projektet har permanentats och i höst kommer Hemmet att vara temat för hela SSB. Man kommer bl a att samla in stockholmares egna berättelser om sina hem.
Bibliotek är både och, brett och djupt och smalt, nutid och dåtid, samtida och angeläget!


Karin

Litterär kvalitet - hur pratar vi om det?

Kvalitet är inte evigt utan förändras över tiden - inledde Ingrid Elam. Vi behöver verktyg och gemensamma begrepp för att tala om detta med kvalitet eller som hon föredrog, kvaliteter.

Till exempel behöver varje generations kvalitetsbegrepp omförhandlas - det räcker med att gå tillbaka till 70-talet då kurslistorna i litteraturvetenskap knappt innehöll någon kvinnlig författare utöver Selma Lagerlöf eftersom man på fullaste allvar hävdade att de övriga inte höll tillräckligt hög kvalitet.


Inom Kulturrådet i litteraturstödsdiskussiioner håller man sig faktiskt med en uppsättning kvalitetskriterier men dessa är också möjliga att, om inte ifrågasätta så i alla fall problematisera.

Hållbarhet, det som lyckas överleva, behöver tiden för att utvisas.
Originalitet - kräver om det tillämpas strikt ett romantiskt genibegrepp och konsten lånar hejdlöst från sina föregångare.
Användandet av klichéer kan också vara ett stilgrepp en dekonstruktion av andra texter.
Komplexitet samtidigt som enkelhet - tiden det tagit att skapa ett verk skall inte synas.

Det finns det som inte längre är bra och vi vill kunna se vad som kommer att bli bra.
Vi behöver ett språk för att närma oss ett verk men problemet är den normerande kvalitetsdiskussionen. Vi måste alltså se upp utan att för den skull upphöra att diskutera kvalitet.


Karin

På den här mässan om tio år - kommer vi att prata böcker eller kommer vi att prata läsning?

frågade Pär Strömbäck, Netopia, som var moderator för diskussionen"Vad fattas e-boken?" på debattorget, igår, fredag. Det var diskussionens mest intressanta fråga, tycker jag. Tyvärr nappade inte riktigt panelmedlemmarna Alex Schulman, Bonnierförlagens Magnus Nytell, E-libs Johan Greiff och Svenska förläggarföreningens Kristina Ahlinder på den frågan.
På huvudfrågan, Vad fattas e-boken, var svaren däremot många: brist på bra distributionskanaler, brist på stora aktörer som driver frågan i sverige, upphovsrättsproblematiken och piratverksamheten, att författare måste kunna leva på sitt skrivande, att förlagen måste få betalt för sitt arbete även när det gäller e-boksutgivningen, och att det måste bli enklare att köpa e-böcker.
Precis som vid förra årets bokmässa sades det flera gånger att snart kommer det att hända spännande saker med e-böckerna i Sverige. Bland annat sa Magnus Nytell att "internationella aktörer som vet hur man säljer e-böcker kommer till Sverige inom kort"...
Mer konkreta nyheter på e-boksfronten, som nämndes är: Dito.se , som utlovar ett enklare sätt att köpa e-böcker (från Akademibokhandeln och Bokus), Bokia som börjar sälja värdekort för e-böcker i sina butiker och Mix förlag, ett nystratat förlag inom Bonnierkoncernen som kommer att satsa på sk crossoverlitteratur (17-27 år), noveller och utgivning i digital form.

fredag 23 september 2011

Grattis till IB

Internationella Biblioteket blev årets bibliotek. Låt oss instämma i gratulationskören och samtidigt ta till oss Larry Lempert påstående:
Vi är ett 30-tal anställda på IB, talar 25-tal språk och i gruppen finns 8-10 religioner representerade. Det moderna Sveriges moderna bibliotek! Och hur långt borta från denna bild ligger inte ett normalt folkbibliotek. Och vilken utmaning!

Res till Berlin!

Det lär översättas 25 tyska romaner i höst. Ovanligt mycket och frågan är om det är en långsiktig trend eller något snabbt övergående. Svante Weyler, som förlägger en del av dessa nya intressanta författare, är tveksam. Visst vore det önskvärt, men detta kräver en högre grad av tysk närvaro i svensk kultur- och samhällsdebattör, menade Svante. Hur åstadkommer vi detta? Skicka era barn till Berlin!, blev det intressanta svaret. Blir man inte intresserad av tysk samhälle och kultur efter en vistelse i Berlin så är man kulturellt tondöv. Ja, sämre råd har man ju hört!
Roland

Litteraturen ljuger men är ändå sannare än livet

Kulturjournalist Ulrika Kärnborg talade med Ebba Witt-Brattström om sin nya bok.
Vad är litteratur (och varför är den nödvändig)
Är det bara skönlitteratur som är litteratur? var en av frågorna. Ja, Ulrika K ser just skönlitteraturen som vårt mest ursprungliga berättande och läsandet som en kreativ handling. (Kärleks-)Relationen är mellan författaren och läsaren med kritikern som ormen i paradiset.

De avslutar med att tala om risken för att vi i Sverige håller på att avskaffa läsandet.
- Jag frågar mig hur detta kan hänga ihop med bokcirkeln som en växande folkrörelse som jag hört om igår. Är det en grupp som läser mer och mer medan en annan växande grupp avstår helt?
Bokmarknaden ses som en riskfaktor i denna utveckling där höga upplagor kan missuppfattas som lika med kvalitet - skrivarhantverket blir pga marknaden uppdrivna vinstkrav sämre. Det tar tid att skriva - ändå kallas även snabbprodukter litteratur

torsdag 22 september 2011

Bokcirklar - varför vill vi läsa ihop?


  • Nyfikenhet på andras tankar och gemenskap med andra läsare.

  • Att andras läsupplevelser kan fördjupa ens egna.

  • Att läsa samma bok och upptäcka att alla inte läst samma - alla har olika upplevelser.

  • Att få syn på sig själv.

Anledningen att vara med i en cirkel är många. I ett forskningsprojekt om bokcirklar kommer professor Kerstin Rydbeck, att utreda detta faktum att allt fler läser i tillammans i cirklar samtidigt som läsandet går ned. Kan det vara så att i vi i vårt ökade tempo med så mycket som stör vår koncentration behöver cirkeln som morot för att läsa färdigt men också som en hjälp att tränga djupare in i texten än vi mäktar på egen hand. Nina Frid såg också lusten att vara med i bokcirkeln som ett uttryck för en hunger efter det äkta och djupgående samtalet.


Man kan också använda cirkeln som en anledning att träffas och det är verkligen inget fel i det slog panelen fast. Man om det är själva läsandet som är det centrala är det bra att träffas på neutral plats, som ett bibliotek, där ingen behöver ha nystädat och en läcker middag klar. Flera i panelen kunde vittna om cirklar där just maten tagit överhanden. Sen är det inte fel, sa Immi Lundin, att i förväg tala igenom vad man vill med cirkeln och varför. Att t ex gärna vara personlig i sina läsupplevelser men bestämma sig för att inte tala om barnbarnen (detta var ett ex ur verkligheten)


På Mariestads bibliotek har man fem cirklar varav en sedan många år för personalen. Idag har man gemensamma läsupplevelser från 50 böcker. Detta, säger bibliotekschef Helena Jannert, har stärkt samhörigheten och lärt deltagarna att respektera oenighet. Det hade också inneburit en unik möjlighet till samtal och därigenom utvecklat det professionella boksamtalet.


Det är bara att börja - med en "inte för tjock bok"! Böcker om relationer fungerar också bra därföer att de ger möjlighet att "ta spjärn med den egna erfarenheten". En samtalsledare kan underlätta och förenkla om man har en storpratare i gruppen. Uppdraget kan gärna gå runt.
Ett mycket inspirerande samtal som i sig demonstrerade vad en läsecirkel kan vara. Lyhört och nyfiket under diskret ledning av Marie Lundström från SRs Bokcirkeln.
Karin

Det galna geniet - mer än en myt?


Hamnade på forskartorget under dagen. Lyssnade bland annat på Örjan de Manzano med dr på Karolinska som föreläste om kreativitet. Hur betecknas något kreativt? a) Det ska vara något som är nytt och orginellt. b) Det ska vara användbart och/eller ha ett estetiskt värde(!).
Aristoteles sa något i stil med: - Inget geni utan ett uns av galenskap.
Stämmer det? Ja, faktiskt! Oändliga studier av "genier" visar att de friska är i minoritet.
Många har schizotypa drag som - ovanliga upplevelser - disorganiserat tänkande, - impulsiv nonkonformism ( man struntar i regler,lagar och normer). 70 % av alla författare löper en större risk än andra för psykisk ohälsa. I författargruppen finns också en högre förekomst av bipolära sjukdomar. Motsvarande siffra för vetenskapsmän är 40 %. Marcel Proust uppehöll sig i ett rum som var inbyggt med kork. Omvärlden bjöd på för mycket stimuli för hans sensitiva personlighet. Finns det alltså något biologiskt samband mellan psykisk ohälsa och kreativitet? Ja, det finns ärftliga samband. Oftast är kreativiteten hos schizofrena patienter låg, men det finns ändå en koppling till kreativitet. ( Örjan de Manzano betonade att schizofreni är en förfärlig sjukdom, men eftersom kreativitet upplevs som positivt, så kan det finnas en risk för "överdiagnosering". 1 % av befolkningen har diagnosen schizofreni. Ett mycket högt tal), Det har visat sig att släktingar till schizofrena eller bipolära personer har högre kreativitet än andra. Det gäller även för bortadopterade barn. Det finns alltså en gen som binder samman psykos och kreativitet. Varför kreativitet? Det hänger ihop med att ju lägre densitet av D2-receptorer (dopaminhalt) i Thalamus, ju högre kreativitet. Personer med ökad associationsförmåga, flexibilitet och minskad selektiv förmåga är kreativa, men kan fortfarande hålla sig på den "friska" sidan. Intressant information att förhålla sig till när man till exempel pratar om kreativa organisationer. Det krävs stora mentala utrymmen och möjligheter till "oortodoxa" lösningar, för att innovation och kreativitet ska få en närvaro. Det här är rykande nya rön - så håll till godo. Mer information och rapporter finner man på: http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=25844&a=100727&l=sv&newsdep=25844


Så var mässan igång!

Långa köer till seminariet om det tyska språket och den tyska litteraturen. Förväntansfull stämning. Och det blev en bra satt på mässan. Inte minst tack vare litteraturvetaren Peter von Matt. Ett namn att lägga på minnet! Samt Felicitas Hoppe, utgiven på Ramus, det lilla malmöförlaget, med försäljning via hemsidan.
Roland

onsdag 21 september 2011

Skånska bidrag i Göteborg

Torsdag

10.35 Ladda själv- direktnedladdning för gymnasieelever Agneta Wikström Polhemsskolan i Lund och Pernilla Tejera Söderportsgymnasiet Kristianstad TPB:s seminarium Gothia tower Konferensavdelningen R22 plan 2

13.00 Bilderna av biblioteket. Masteruppsats från LU Anna-karin Rennemark BiblioteksscenenFredag

12.45 Från novellcafé till boktips för hungriga lläsare. Smakprov ur Lunds stadsbiblioteks skönlitterära program Eva Fridlund och Maria Ekdahl Biblioteksscenen

15.00 Förskolebibliotek i Lund gunnel Olsson och Anna Fogelqvist-Ehinger, Biblioteksscenen

15-15.30 Läsecirklar för mångkultur och integration - Olika metoder för att nå nya svenskar. I Strängnäs med LL-bokcirklar och i Åstorp där SFI-elever läser för barn i förskolan - Seminarium

måndag 19 september 2011

Mer om e-böcker

Vad fattas e-boken, vad är det som gör att så lite läsande sker digitalt och vad krävs för att få en fungerande e-boksmarknad?
Dessa frågor diskuterar Alex Shulman, Johan Greiff, Per Strömbäck, Kristina Ahlinder och Magnus Nytell på debattscenen i F-hallen, på fredag kl 16.00-16.45. Debatten arrangeras av Svenska förläggareföreningen och Netopia.
Efter alla diskussioner om e-böckernas möjligheter och begränsningar, som förs flitigt inom bibliotekssfären ser jag fram emot att höra hur förlagen resonerar.

Framtidsönskning uppfylld

Jag hoppades ju i ett tidigare blogginlägg att Eric Schüldts och Jonas Anderssons intressanta bok Framtiden skulle uppmärksammas på bokmässan. Och minsann: på torsdag, kl 16.00-16.30, i Studieförbundet Vuxenskolans monter C04:02,  kan vi kanske få svaret på "Vad framtiden gjorde med Eric Schüldt". Spännande...

Bibblan svarar

Idag lanseras frågetjänsten Bibblan svarar www.bibblansvarar.se . Bibblan svarar har också något så spännande som en social specialstyrka som ansvarar för kommunikationen på twitter och facebook.
I Regionbibliotek Stockholms monter, E05:05, presenteras tjänsten och du kan passa på att ställa frågor. Kl 15.00 på torsdagen firas tjänsten med mingel.

Facebook-gruppen e-böcker i Sverige

Facebook-gruppen E-böcker i Sverige bjuder in till en gruppträff kl 16.00 på fredagen, i ett café vid monter D03:19.

Även om du inte kommer på träffen är facebook-gruppen ett hett tips för den som är intresserad av e-boksfrågor.

Sociala medier i bibliotek

är titeln på ett seminarium på torsdagen kl 17.00-17.45 i K1, med underrubriken: Vad behöver biblioteken ha för policy och riktlinjer? E-delegationen har rekommenderat att all social kommuniaktion i offentliga sektorns institutioner ska ske enligt offentlighetsprincipen. Är det en rimlig rekommendation.

Om du är intresserad av den juridiska aspekten på arbetet med sociala medier på bibliotek tror jag att seminariet är intressant. Mathias Klang, som medverkar, brukar vara intressant att lysna på när det gäller just kombinationen juridik och digital biblioteksverksmhet.

Man kommer långt med entrébiljetten!

Många av mässans betalseminarier har sina (kortare) motsvarigheter i program på de olika fria scenerna eller i montrarna.

För er som är intresserad av det nya bibliotekslandskapet - KB, Libris och nya medier
Torsdag - mest i KB:s monter (E01:02)
9-9.30 KB:s nya uppdrag med bl a Gunilla Herdenberg
10-10.30 E-boksutredningen
10.30-10.40 Folkbibliotekens framtid med bla Roland Eliasson och Gunnar Sahlin
11-11.25 Värmlandsbiblioteken i Libris - små bibliotek som blir librisbibliotek C03:32
12.30-13 Libris nationell katalog
13-13.30 Speeddejt om e-boksutredningen - Den som vill få egen tid att ställa frågor om e-boksutredningen, Libris mm kan boka 10-min genom att kontakta goran.kostenius@kb.se
13.30-14 Digital delaktighet - Digidel KBs monter
14.30-15 Speeddejt om att bli ett Librisbibliotek - bokas goran.kostenius@kb.se
Fredag - mycket om nya medier
10.45-10.55 Att skapa sin egen app-tjänst på Biblioteksscenen
11-11.30 Hur håller du dig uppdaterad ILS i E05:05
12-12.30 Så startar du en blogg C04:02
13-13.30 Delning - en webbkurs i sociala medier E05:05
13.30-13.45 Martinsson på Facebook - nya medier nya möjligheter De litterära sällskapens scen B10:79
16-16.30 Biblioteken och de nya medierna KB:s monter

... litteratur, läsning och förmedling
Torsdag
11-11.30 Litterär kvalitet Ingrid Elam i monter C03:02
11-11.30 Biblioteket, boken och den Långa svansen E05:05
12-12.30 Var går gränsen mellan ungdoms- och vuxenlitteratur B07:74
13-13.20 Litteraturutredningen C03:02
13.30-13.40 Gävle läser Agnes på Biblioteksscenen
14.30-15 SM i bokberättande för bibliotekarier - årets tävling 11/11, E05:05
17-17.25 Bokcirklar på Hammarö bibliotek C03:32
Fredag
11-11.30 Die Grossmutter übernimmt das Fernsehen - om berättande D04:06
12-13 Bokcirklar.se arrangerar läsarsamtal med Margareta Lindholm
om hennes roman Skogen E05:05
15-16 Kulturens framtid B07:28

...eller biblioteksarbete för invandrare, mångspråk etc
Torsdag
12-12.10 Tio pinnar i luften - ett minoritetsspråksprojekt Biblioteksscenen
14.40-15 Den osynliga litteraturskatten, om författare i Sverige som skriver på andra språk Internationella torget
14.45-14.55 Professionens död? utvärdering av biblioteket efter Unescos biblioteksmanifest
16-16.30 Botkyrkas internationella bokmässa E05:05
Fredag
14-14.20 Libraries for all - invandrare som biblioteksresurs, Internationella torget
15.30-15.40 Fisksätra årets mångspråkiga bibliotek
16-16.10 Botkyrka internationella bibliotek - båda på Biblioteksscenen

Karin

Speed- dating och presentationer Digidel

KB:s monter E01:02 har program under torsdagen 9:45, 16:30 samt 17:30-18. Regionbibliotek Stockholm har program under fredagen i monter E05:05 9:30, 10:30 samt 14:30-15.

På tordagen finns även What in it för me? i seminarieprogrammet 13:00-13:30 med Elisabet Ahlkvist med 10 minuters frågestund.

Under helgen finns det program i både KB:s och Regionbibliotek Stockholms monter löpande.

torsdag 15 september 2011

Internationella torgetInternationella torget bjuder på frukost 9:15 under hela Bokmässan. Om ni precis som jag gillar Cecilia Uddén stanna till på torget 12- 12:20 tors-lörd så får du Cecilias betraktelser av Libyen, Egytpen och Syrien. Parvin Ardalan, fristadsförfattare i Malmö möter du på Internationella torget torsdagen den 22 september kl 13-13:20; Express yourself - ett samtal om det fria ordet.

Fest, film och bokmässa!


Göteborgs Internationella Film Festival (GIFF) inför 2012 börjar på Bokmässan. Bland annat avtäcks festivalaffischen fredagen den 23 september kl 15.00. Affischen är skapad av konstnären Ann-Sofi Sidén. (Som för konstintresserade skåningar är känd för sin Fidei commissum i Wanås slottspark, se bild). Amanda Ooms stafettbok och Hynek Pallas avhandling om vithet i svensk film presenteras. Författarna och konstnären finns närvarande och böckerna går att köpa på plats. Platsen är Elanders Lounge. Senare samma kväll kan man gå på vernissagefest på Stora Teatern för 80 kr som betalas direkt i entrén. GIFF arrangerar festen tillsammans med tidskriften Glänta http://www.glanta.org/, bland annat kommer det traditionella författar-DJ-marathonet att äga rum med DJ Bike Bonkers samt författarna Amanda Ooms, Mara Lee, Aleksander Motturi, Linda Spåman, Hynek Pallas och Johannes Anyuru. Om man tar en prenumeration på Glänta för 200 kronor, 4 nummer/år så ingår festen. Du kan bli prenumerant i dörren eller så maila Glänta info@glanta.org. Lördagen den 24 september samtalar regissören Lisa Ohlin med filmkritikern Andrea Reuter om filmatiseringen av Simon och ekarna av Marianne Fredriksson. Monter G02:22, klockan 15.00. Det finns då chans att få fribiljett till filmen som visas på söndagen på Bio Roy. Läs mer om GIFF och bokmässan http://www.giff.se/


onsdag 14 september 2011

Digidel på Bokmässan

I Stockholms monter blir det digidel-prat med Ann Wiklund fre-lörd ett antal tillfällen. I KB:s monter håller Elisabet Ahlkvist minisemiarium "What in it for me?" samt annat digidel-prat. Återkommer med mer detaljer.

söndag 11 september 2011

Fredagsseminarier

På fredagen lockar egentligen de olika fria scenprogrammen mest. Jag återkommer till dem. Men emellanåt behöver man en paus från mässhallarna och jag väljer då
Från Kristallögat till Ett annat liv 11 - 11:45
Ett samtal om P O Enquist mellan Åsa Linderborg, Aftonbladet och Per Svensson, Sydsvenskan och Björn Wiman, Dagens Nyheter.

Biblioteket, boken och den långa svansen 13 - 13:20
Ska biblioteken ha böcker som ingen läser? Kan vi göra våra samlingar mer angelägna? Hur lyfter vi äldre litteratur och kopplar den till samtiden? Om projektet Långa svansen som nu pågått i några år på Stockholms stadsbibliotek.

I Läsecirklar för mångkultur och integration 15:30 - 15:50
Olika metoder för att nå nya svenskar - i Strängnäs med LL- bokcirklar på kulturhuset och SFI och i Åstorp där SFI-elever högläser svenska barnboksklassiker på sitt modersmål i förskolan. Larry Lempert, Christer Hermansson, kulturchef i Strängnäs, samt Mats Pettersson, bibliotekarie, och Katrin Olsson, lärare i Åstorp berättar om metoderna som kan ge nya svenskar vägar in i samhället.

Det krockar tyvärr med Årets mångspråkiga bibliotek - på biblioteksscenen 15.30-15.40.

Jonathan Franzén samtalar i Lika verkligt som livet om sitt författarskap 16 - 16:45. Jag är nyfiken både på honom och hans samtalspartner Stefan Eklund från Borås Tidning

... som i sin tur krockar med Författaren som kändis 16:30 - 16:50
där Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson, samtalar med Lisbeth Larsson om den moderna(?) medialiserade författarrollen med utgångspunkt i författare som Kristina Lugn, Horace Engdahl, Jan Guillou, Selma Lagerlöf och Daniel Sjölin. Både Anders O och Lisbeth L medverkade förra året i Kristianstad på Kultur Skånes skönlitterära seminarium.

söndag 4 september 2011

Litteraturhus för barn och unga

Vad är skillnaden mellan bibliotek och litteraturhus? Litteraturhus finns i Hamburg och flera andra tyska städer, i Oslo och i Köpenhamn.

I Sydsvenskan diskuterades i våras för och emot ett litteraturhus i Lund. Där finns för övrigt en grupp som utreder och lägger fram sin vision till våren.
Sandviken har gått till handling och skapar (först i Sverige?) ett litteraturhus för och med barn och unga. Litteraturhuset blir unikt genom att kombinera en miljö för upplevelse och lärande och ett kunskapscentrum med en forskningsresurs.
torsdag 22 sep kl. 15:00 - 15:20

Karin

Om skrivande, litteratur och glesbygd

Det vi idag kallar glesbygd var hem för de flesta svenskar bara en generation bakåt och vårt förhållande till glesbygden har problematiserats i bl a DN i sommar.
Jag är nyfiken på country noir – ”mörka romaner om fattiga människor som lever i livets gränsområden”. Några bor i den svenska glesbygden – svensk country noir.
I recensionerna av Ola Nilsson roman Änglarna – andra delen i trilogin om en by i Norrland – står författaren som en representant för denna genre. Andra författare som räknas till svensk country noir är Olle Lönnaeus vars böcker utspelar sig i Tomelilla och Therése Söderlind, ännu en norrlandsskildrare.
12:00 - 12:30 Litteraturscenen, A01:60

Karin

onsdag 31 augusti 2011

TPB och Ladda-själv-projektet

TPB bjuder in till en rad kostnadsfria seminarier i anslutning till bokmässan, om Egen nedladdning, framtidens talböcker och teckenspråkig litteratur.

Jag skulle särskilt vilja puffa för programpunkten kl 10.35, då det skånska pilotprojektet kring Egen nedladdning presenteras!

Tid: Torsdag 22/9 kl 10-16
Plats: Hotell Gothia Towers, konferensavdelningen (R22, plan2).
Gothia Towers ligger i anslutning till Svenska mässan, men du behöver ingen entrébiljett till Bok & Bibliotek för att komma in. Du kan välja mellan att delta i ett av seminarierna eller att stanna hela dagen.

Program:
10.00 Egen nedladdning - ett projekt (Hilda Androls, TPB)
10.35 Ladda själv - direktnedladdning till gymnasieelever (Pernilla Tejera, Söderportsgymnasiet och Agneta Wikström, Polhemsskolan)
11.10 Så arbetar Göteborgs stadsbibliotek med Egen nedladdning (Annelie Goode och Örjan Petersson, Göteborgs stadsbibliotek)
13.30 Talboksläsaren - vem är det? (Bitte Kronkvist, TPB)
14.30 Ladda ned tecken! Teckenspråkig litteratur på biblioteket (Jenny Nilsson, TPB. programpunkten teckentolkas)
15.30 Bättre förr? Service till IT-ovana talbokslåntagare (Jesper Klein, TPB)


söndag 28 augusti 2011

Skönlitteraturen - ett hot mot manligheten?

Det skönlitterära spåret fortsätter ....
Ett gratis seminarium på torsdag 15:15 - 15:15 på Biblioteksscenen
Mäns och pojkars läsning av skönlitteratur är på utdöende, samtidigt som flickors och kvinnors ökar.
Ur DN i augusti
När män väljer läsning ska det gärna handla om brott, krig och framångsrika män. Trots att läsintresset är uselt jämfört med kvinnors, finns det förlag som nischar sin utgivning för en manlig publik.
Nina Frid bibliotekarie som 2007 startade Bokcirklar.se och Sarah Fältskog Eldros ansvarig för Svensk Biblioteksförenings nätverk för jämställdhet på bibliotek diskuterar frågan. Läs hennes gästblogg i augusti på Bokcirklar.se.

Karin

Bokcirklar överallt

Ska jag vara bred, ska jag vara smal, gör jag de rätta valen? Det är omöjligt att veta förrän efteråt.
Att närma sig mässans utbud utifrån ett tema kan vara en idé … men min skönlitterära bokmässa är kanske ingen optimal ingång om man vill undvika att slitas mellan de nästintill obegränsade valmöjligheterna.

Någonstans får jag ändå börja och torsdag kl 10 blir det ser jag fram emot:
Bokcirklar överallt – om en ny folkrörelse. Vad är det som är så unikt och lockande att i en grupp diskutera en bok som alla läst? Vad ger det för goda upplevelser? Vad är det för positiva processer som sätts igång?
Nina Frid startade Bokcirklar.se 2007 och från hösten 2010 drivs Bokcirklar.se av Sveriges läns- och regionbibliotek i samverkan och är tänkt att bli en plattform för alla de bibliotek som som överväger att starta en bokcirkel på nätet. Det är en innehållsrik webbplats där bl a Mia Dimblad på Hässleholms bibliotek varit gästbloggande bibliotekarie.
Immi Lundin, journalist, litteraturforskare, lundabo och Författare till boken Cirkelbevis är också med på seminariet. Moderator är Marie Lundström som jag tycker är en sån skicklig motor för samtalen i Bokcirkeln i P1.

Karin

onsdag 24 augusti 2011

Bengt Hjelmqvist-priset till Karin Johansson

På bokmässan, närmare bestämt på torsdagen kl 14.00, delar Svensk biblioteksförening ut sina priser för goda insatser under 2010: Bengt Hjelmqvists pris för framstående insatser på folkbiblioteksområdet , Greta Renborgs pris för god marknadsföring av bibliotek och Collijnpriset för bästa magisteruppsatsen i Biblioteks- och informationsvetenskap.

Årets folkbibliotekspris till Karin Johansson, Malmö

Igår offentliggjordes Bengt Hjelmqvist-pristagaren:
Karin Johansson, Malmö stadsbibliotek, för projektet Godnattsagor inifrån, som innebär att föräldrar i fängelse läser in godnattsagor för sina barn.
Grattis Karin!

Läs juryns motivering på Svensk biblioteksförenings hemsida.

tisdag 23 augusti 2011

Nya översättningar tysk litteratur

Visst tycks det vara lite fler än vanligt. Jag tänker på översättningarn från den samtida tyska skönlitteraturen. Och delvis sammanfaller de med Bokmässan. En snabb genomläsning av Sensk Bokhandels höstboknummer ger följande napp av aktuella namn på mässan

Scheuermann: Rika flickor
Abonji: När duvor flyger
Morra: Alla dagar
Felicitas Hoppe Förbrytare- förlorare

På fackbokssidan finns också Schlögels Terror och dröm, om Moskva 1937.

Sedan kan man undra varför det inte översätts mer av Uwe Timm vars vars bok om currywurstens upptäckt förra året hittade många läsare. Jag rekommenderar Timms känsliga och intressanta"Zum beispiel meine Bruder"

Roland Persson


måndag 8 augusti 2011

Doron Rabinovici
Doron Rabinovici är en av alla dessa samtida författare på det tyska språket som ännu inte är översatt till svenska. Han är från Wien, av judisk börd och det sistnämnda förhållandet är temat för den aktuella boken, "Andernorts". Här behandlas frågan om den judiska identiteten i ett modernt familjesammanhang. Romanen är relativt lättläst, även för en knagglig tyskläsare som undertecknad. Tel Aviv och i viss mån Wien är platserna för ett händelseförlopp, som på olika sätt belyser Förintelsen, skapandet av Israel och de starka spänningarna i dagens israeliska samhälle.
Det är skickligt och underhållande. Naturligtvis är identitetsfrågan extra tydligt i ett judiskt sammanhang, men det är väldigt lätt att flytta hela diskussionen till att gälla alla som är indragna i en emigrant/immigranttillvaro. Och oss alla andra förresten!


Doron Rabinovici har en utmärkt hemsida. http://www.rabinovici.at/

Och glöm inte Youtube. Här kan du hitta intervjuer, samtal med de flesta aktuella författare. Så även Doron Rabinovici.


Roland

Varför inte följa det tyska spåret?

Den samtida tyska skönlitteraturen får kanske inte den uppmärksamhet den förtjänar. Att Bokmässan har ett tyskspråkigt tema är en god chans att bättra på sina kunskaper och stifta bekantskap med ett och annat nytt intressant författarskap. Det finns åtminstone sex- sju programpunkter per dag som på olika sätt anknyter till temat.

Förslag på ett antal författarskap att kolla upp

Torsdag kl 11: Peter Stamm och Anna Mitgutsch

Torsdag kl 15 : Doron Rabinovici (tillsammans med Anna Mitgutsch) i ett samtal kring judisk identitet

Fredag kl 10: Bl.a Meinda Nadj Abonji

Fredag kl 12 leder Aris Fioretos ett samtal kring tidlöshet tillsammans med Richard Obermayr, Dororthee Elmiger och Felicitas Hoppe.

Lördag kl 13 får man en chans att lyssna på Hertha Müller och Peter Nadas

Lördag kl 16 träffas Uwe Timm och Bettina Balaka i ett samtal betitlat "Vägar till det förflutna"

I de flesta fall tycks samtalen tolkas till engelska eller svenska.

Roland

tisdag 2 augusti 2011

Borde vara lyckliga och nöjda men lyckas ändå inte med livet
På fredagen den 23 september kl 14-14:45 så hålls ett seminarium med rubriken Sprickor. De tre unga författarna Silke Scheuermanns Tyskland http://www.spiegel.de/wikipedia/Silke_Scheuermann.html , http://www.svanteweylerbokforlag.se/Scheuermann.html, Angelica Reitzers, Östrerrike http://www.spiegel.de/wikipedia/Angelika_Reitzer.html och Peter Stamms, Schweiz http://www.spiegel.de/wikipedia/Peter_Stamm.html tampas med vardagen, misslyckande och sina egna krav. Temat är en programförklaring för en hel författargeneration.Tillsammans med Maria Magnusson kulturjournalist ska författarna diskutera hur litteraturen kan spela en roll i ett växande utanförskap. Det här tycker jag låter intressant eftersom det är frågor jag själv funderar över.

tisdag 26 juli 2011

Om superstjärnan på filmduken - Gösta Ekman d ä
På torsdagen finns ett seminarium om Gösta Ekman d ä (1890-1938). Det är Carina Burman som berättar om honom i sin bok Djävulspakten. Han är far till Hasse Ekman och farfar till Gösta Ekman d y. Man brukar säga att filmens födelse var 1895 med bröderna Lumières första allmänna filmvisningar, så Gösta Ekman var samtida med den. Här kan man provläsa Djävulspakten: www.provlas.se/djavulspakten/


fredag 22 juli 2011

LIVING: Arkitekturens grænser III-IV

Från film till bok
Åsa Bernlo, vd för Göteborgs filmfestival kommer att ansvara för de nya Mediedagarna i Göteborg med start 8-9 mars! Mediedagarna ska bli en mötesplats och mässa för såväl branschfolket, universitet och högskola, organisationer och den medieintresserade allmänheten. Tycker det bådar gott med Åsa Bernlo vid rodret. Initiativet är taget av Medieakademien och är ett samarbete mellan Göteborgs Internationella Film Festival, Göteborg universitet och Tidningsutgivarna med flera. Jag bokar in dagarna 2012. Ska bli spännande och se hur det crossmediala perspektivet tas till vara.
onsdag 20 juli 2011

Framtidens bibliotek - framtidens mötesplatser

Läser i seminarieprogrammet artikeln om Framtidens bibliotek. I texten sätter man ljuset på debatten mellan de som ser bibliotekets utveckling mot att bli upplevelsecentrum med café, multimediaverkstad och en arena för konst och kultur mot de som varnar för att litteraturen hamnar i skymundan och att bibliotekets roll som folkbildare kommer i skymundan. Jag drar kopplingar till dels Kairos Futures rapport om Framtidens upplevelser (juni 2011, Johanna Danielsson) och dels pågående utställning Living Arkitekturens gränser III - IV på Louisiana.
Danielsson beskriver att upplevelser är komplex materia, men att det finns grundbulter i upplevelsebygget: Komfort, Kompetens, Kick och Kontakt. Ord på K alltså! Rapporten är avsedd för att belysa upplevelseindustrin, men det är intressant att man flera gånger åtekommer till att samvaron och gemenskapen med andra människor är viktig. En rubrik säger att: "Tillsammans-faktorn är den viktigaste". I inledningstexten till Living ställer man grundfrågor till det framtida boendet: Var bor vi? Hur bor vi? Med vem bor vi? Varför bor vi som vi gör? etc. Även här lyfter man fram gemenskapen som en viktig faktor: Det utmanar arkitekter till idéer om en arkitektur, som förhåller sig till gemensamma mänskliga föreställningar om individen och dess sociala nätverk. (Mycket fritt översatt från danskan). Både Kairos Futures rapport och Living speglar debatten om framtidens bibliotek och ibland är det bra att hämta näring från andra områden, för att få en mer mångfacetterad bild. Naturligtvis är olikheterna mellan bibliotek och arkitektur många, men man kan också se de gemensamma nämnarna utifrån ett bredare samhälligt perspektiv. Bara man "lyfter på hatten" en aning så.

fredag 8 juli 2011

På tal om e-böcker...

I Sydsvenskan kunde man i slutet av maj läsa en artikel om Svenska förläggareföreningens förhoppningar om en fördubbling av den svenska e-boksmarknaden under de närmsta åren. I Sverige står e-böckerna för 1,4% av bokmarknaden, jämfört med USA där det är den mest sålda bokformen.


På samma tema har DN också publicerat några artiklar nyligen. En med rubriken E-boken väntar på sin första svenska succé, där man bl a kan läsa om John Ajvide Lindqvists bok Tjärven, som enbart ges ut som e-bok och mp3 och en intervju med Daniel Åberg, som gav ut sin bok Vi har redan sagt hej då helt på egen hand.

torsdag 7 juli 2011

Scen- och monterprogram

Glöm inte att det finns många scener och montrar på Bokmässan som har egna program som man kan ta del av utan kostnad. Biblioteksscenen, som vi bloggat om tidigare är en av "gratisscenerna".

Läs mer om scen- och monterprogrammet på Bokmässans hemsida.

E-böcker

Fredagen den 23/9 finns det flera programpunkter för den som är intresserad av e-böcker och bibliotek.

Göran Konstenius på KB arbetar med e-boksutredningen, som görs på uppdrag av KB och Svensk biblioteksförening. Resultatet av e-boksutredningen kommer att presenteras på bokmässan på biblioteksscenen, i E-hallen kl 10.00 på fredagen. Biblioteksscenens programpunkter är gratis.

Det finns också ett par seminarier i seminarieprogrammet på temat:

15.00-15.20 Biblioteken och de nya medierna - Ett seminarium om tillgängliggörande av KB:s audiovisuella samlingar. Kan biblioteken låna ut mer än böcker? står det i seminarieprogrammet. En lite märklig fråga, kan tyckas, eftersom biblioteken lånar ut exempelvis AV-media sedan länge...

Precis efter KB-seminariet kl 15.30 - 15.50 ordnar AdLibris ett seminarium om Böcker på läsplattor och telefoner. "Nu kommer e-boken på riktigt" utlovar programmet.

fredag 1 juli 2011

Boken Framtiden

Apropå Rasmus Fleischer, så har han nyligen bloggat om boken Framtiden av Eric Schüldt och Jonas Andersson. Boken Framtiden ges ut av det nystartade förlaget Ivrig som drivs av Kalle Magnusson.


Kalle Magnusson beskriver boken såhär: boken, som skulle bli en hyllningsskrift till digitaliseringen...men som blev en varningsskrift till alla som låtit internet ta över deras liv. Arbetet med boken har varit en lång, och uppenbarligen krokig process.


Vi har ännu inte sett om/när denna spännande bok kommer att presenteras på Bokmässan, men vi hoppas att den kommer att uppmärksammas.

Boken och biblioteket

Rasmus Fleischer, bloggare, historiker, skribent m.m anlitas flitigt i biblioteksammanhang, inte sällan för att representera "sociala medier" eller för att ge sin syn på bibliotek som representant från utanför biblioteksbranschen. Han medverkade även på förra årets bokmässa på ett seminarium om just Sociala medier som ledde till en het biblioteksdebatt.


I höst är Fleischer aktuell med Boken och Biblioteket och medverkar tillsammans med kritikerna Annina Rabe, Nina Lekander och Pelle Snickars på ett seminarium på torsdagen 22/5 12.00-12.45. Boken och Biblioteket är en essäsamling där Fleischer resonerar om bokmediets framtid i det postdigitala samhället. Fleischer tror enligt tidningen Frihet att biblioteken kan få en nyckelroll i den digitala tidsålderns överflöd av information.

Annina Rabe skriver bland annat för Biblioteksbladet och har skrivit bibliotekskapitlet i boken Framtiden är nu. Pelle Snickars är forskningschef på Kungliga biblioteket, bloggare och flitig debattör när det gäller bibliotek och digitala frågor.

Biblioteksscenen

För den som är intresserad av biblioteksfrågor, men kanske inte har tillgång till något seminariekort under Bokmässan så finns alternativet Biblioteksscenen i E-hallen. Biblioteksscenen har ett fullspäckat program med korta föredrag under torsdagen och fredagen. Hela programmet finns på Biblioteksföreningens webbplats

Frihet

Jag är nyfiken på den amerikanske Jonathan Franzen och hans bok Frihet (Freedom) som översatt till svenska utkommer i september. Frihet utnämndes snabbt till en av de verkligt stora berättelserna om vår tid. Den handlar om familjen Berglund som kämpar för en bättre värld.

Läs gärna artikeln i Sydsvenskan om Jonathan Franzen.

Jonathan Franzen möter man på seminariet "Lika verkligt som livet" fredagen den 23 september kl 16:00-16:45.

Digitalt delaktiga i Skåne

Folkbiblioteken och studieförbunden i Skåne har tillsammans med Kultur Skåne enats om att tillsammans nå 22 000 nya Internetanvändare under åren 2011-2013.

Tillsammans kan med genom stora nätverk och otvungna lärmiljöer nå målet. 2011 deltar 8 kommunbibliotek och 2 studieförbund. Vi ser framför oss att alla kommuner och studieförbund i Skåne ska få möjlighet att delta.

KB kommer att hålla ett seminarium torsdagen den 22, kl 13:00-13:20 med rubriken
What`s in it for me? Hur blir alla digitalt delaktiga? Elisabet Ahlqvist svara på frågan om varför det är viktigt att biblioteken är delaktiga och på vilket sätt biblioteken kan bidra.

För de som är lite tveksamt inställda till Internet finns alltid seminariet " Det livsfarliga Internet" där man samtalar om ungas digitala vardag. Torsdagen den 22, kl 12:00-12:20.

Hur har Kungliga biblioteket klarat den första tiden som nationell samordnare?

De 265 första dagarna - KB som nationell samordnare är rubriken på ett seminarium, torsdagen den 22/9 kl 15.00-15.45.

I en paneldiskussionen under ledning av Niclas Lindberg, generalsekreterare för SvenskBiblioteksförening, ger KB:s Gunilla Herdenberg och Gunnar Sahlin, sin syn på saken tillsammans med två representanter från forsknings- respektive folkbibliotekssektorn: Karin Grönvall, bibliotekschef Södertörns högskola och ledamot i SUHF:s Forum för bibliotekschefer och vår egen Margaretha Eriksson, chef för Bibliotek, bildning och media, Kultur Skåne och avgående ordförande för Sveriges länsbibliotekarier.

KB har, inom sitt nya uppdrag, sagt sig prioritera frågor som nationell katalog, skolbibliotek, e-böcker och kvalitetsfrågor. Vad innebär det egentligen? Jag hoppas att det kan bli en intressant diskussion om hur KB ser på sitt uppdrag nu och framöver och om det skiljer sig från (de höga) förväntningarna på en nationell biblioteksmyndighet.

I Samverkansbloggen bloggar KB om sitt uppdrag kring Nationell bibliotekssamverkan.

onsdag 29 juni 2011

Nationell katalog

För dig som är intresserad av Kungliga bibliotekets arbete mot en nationell katalog finns ett seminarium om detta med Martin Malmsten, utvecklingschef på Libris:
Fredag 9.30-9.50 Nationell katalog.

Men det finns information om arbetet med Libris som nationell katalog att ta del av redan nu. På ett seminarium den 15/6 presenterade KB planen för arbetet med Libris som nationell katalog och den 20/6 publicerades rapporten Folkpost på 3 sekunder. Librisbloggen kan också rekommenderas för den som vill följa arbetet.

tisdag 28 juni 2011

En dag om tal och tecken - TPB på bokmässan

TPB kommer att ordna seminarier (gratis) kring Egen nedladdning, teckenspråkig litteratur och framtidens talböcker, torsdagen den 22 september på Bok & Biblioteksmässan. Mer information om program, tider och lokal kommer på TPB:s webbplats och i Bibliotek för alla efter sommaren.

måndag 27 juni 2011

Bokmässan har en app till iPhone

För er iPhone-användare finns det från i år en app för Bokmässan. I appen finns nyheter om Bokmässans program, en förteckning över utställare och seminarieprogrammet. Du kan använda appen för att lägga upp en plan för ditt besök på Bokmässan.
Eva Wieselgren på Göteborgs Posten skrev om appen i förra veckan.

Bokmässan Community

Förra året startade Bokmässan en community på nätet, en plats där de som är intresserade av det skrivna ordet kan möta likasinnade på lika villkor. Bokmässan Community är tänkt att vara en mötesplats som är lätt att använda även för den mer ovane nätanvändaren. Du kan använda communityn för att planera ditt besök på Bokmässan eller för att diskutera olika ämnesområden. Du kan också bygga upp ett nätverk av kontakter på communityn.
Läs mer här

Globala byn på bokmässan

Fredagen den 23 september presenteras en av projekten i Globala byn på Bokmässan. Rubriken på seminariet är "Läsecirklar för mångkultur och integration" kl 15.30-15.50. För er som inte hade möjlighet att delta på Globala byns avslutande konferens rekomenderar jag seminariet där bland annat Åstorp deltar och berättar om sitt projekt.

Seminarietips från Agneta Edwards

Här är de seminarier jag tycker känns intressanta att bevaka ur perspektivet utveckling barnbibliotek:

Torsdag 11-11.45 Barns perspektiv på läsning
Torsdag 15-15.20 Litteraturhus för barn och unga i Sandviken
Torsdag 17-17.45 Musik, bild, performance - när textens gränser vidgas
Fredag 13-13.45 Berättelsen, bilderna och lärandet i den digitala världen
Fredag 14-14.45 Barn, bibliotek och delaktighet
Fredag 16-16.45 Generation Internet (medverkande är bl a den nya läsambassadören)
Fredag 17-17.45 Vi ska inte skriva nån jävla bok

Och så ett personligt godis att inte missa, en punklegend:
Fredag 17-17.45 Nina Hagens bekännelser

Välkommen till Kultur Skånes bokmässeblogg

Här kommer vi, som jobbar på Kultur Skåne - Bibliotek, bildning och media, att lyfta fram intressanta seminarier, program och besökare på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg den 22-25 september.
Bokmässan 2011 kommer at ha ett tyskspråkigt tema. Författare och förlag från Tyskland, Österrike och Schweiz samlas i en gemensam monter. Herta Müller, Felicitas Hoppe, Droron Rabinovici och Melina Nadj Abonju är några av de författare som kommer.