Om Bokmässebloggen

Kultur Skåne - Bibliotek, bildning och media - omvärldsbevakar inför, under och efter Bokmässan i Göteborg 2011.

onsdag 31 augusti 2011

TPB och Ladda-själv-projektet

TPB bjuder in till en rad kostnadsfria seminarier i anslutning till bokmässan, om Egen nedladdning, framtidens talböcker och teckenspråkig litteratur.

Jag skulle särskilt vilja puffa för programpunkten kl 10.35, då det skånska pilotprojektet kring Egen nedladdning presenteras!

Tid: Torsdag 22/9 kl 10-16
Plats: Hotell Gothia Towers, konferensavdelningen (R22, plan2).
Gothia Towers ligger i anslutning till Svenska mässan, men du behöver ingen entrébiljett till Bok & Bibliotek för att komma in. Du kan välja mellan att delta i ett av seminarierna eller att stanna hela dagen.

Program:
10.00 Egen nedladdning - ett projekt (Hilda Androls, TPB)
10.35 Ladda själv - direktnedladdning till gymnasieelever (Pernilla Tejera, Söderportsgymnasiet och Agneta Wikström, Polhemsskolan)
11.10 Så arbetar Göteborgs stadsbibliotek med Egen nedladdning (Annelie Goode och Örjan Petersson, Göteborgs stadsbibliotek)
13.30 Talboksläsaren - vem är det? (Bitte Kronkvist, TPB)
14.30 Ladda ned tecken! Teckenspråkig litteratur på biblioteket (Jenny Nilsson, TPB. programpunkten teckentolkas)
15.30 Bättre förr? Service till IT-ovana talbokslåntagare (Jesper Klein, TPB)


söndag 28 augusti 2011

Skönlitteraturen - ett hot mot manligheten?

Det skönlitterära spåret fortsätter ....
Ett gratis seminarium på torsdag 15:15 - 15:15 på Biblioteksscenen
Mäns och pojkars läsning av skönlitteratur är på utdöende, samtidigt som flickors och kvinnors ökar.
Ur DN i augusti
När män väljer läsning ska det gärna handla om brott, krig och framångsrika män. Trots att läsintresset är uselt jämfört med kvinnors, finns det förlag som nischar sin utgivning för en manlig publik.
Nina Frid bibliotekarie som 2007 startade Bokcirklar.se och Sarah Fältskog Eldros ansvarig för Svensk Biblioteksförenings nätverk för jämställdhet på bibliotek diskuterar frågan. Läs hennes gästblogg i augusti på Bokcirklar.se.

Karin

Bokcirklar överallt

Ska jag vara bred, ska jag vara smal, gör jag de rätta valen? Det är omöjligt att veta förrän efteråt.
Att närma sig mässans utbud utifrån ett tema kan vara en idé … men min skönlitterära bokmässa är kanske ingen optimal ingång om man vill undvika att slitas mellan de nästintill obegränsade valmöjligheterna.

Någonstans får jag ändå börja och torsdag kl 10 blir det ser jag fram emot:
Bokcirklar överallt – om en ny folkrörelse. Vad är det som är så unikt och lockande att i en grupp diskutera en bok som alla läst? Vad ger det för goda upplevelser? Vad är det för positiva processer som sätts igång?
Nina Frid startade Bokcirklar.se 2007 och från hösten 2010 drivs Bokcirklar.se av Sveriges läns- och regionbibliotek i samverkan och är tänkt att bli en plattform för alla de bibliotek som som överväger att starta en bokcirkel på nätet. Det är en innehållsrik webbplats där bl a Mia Dimblad på Hässleholms bibliotek varit gästbloggande bibliotekarie.
Immi Lundin, journalist, litteraturforskare, lundabo och Författare till boken Cirkelbevis är också med på seminariet. Moderator är Marie Lundström som jag tycker är en sån skicklig motor för samtalen i Bokcirkeln i P1.

Karin

onsdag 24 augusti 2011

Bengt Hjelmqvist-priset till Karin Johansson

På bokmässan, närmare bestämt på torsdagen kl 14.00, delar Svensk biblioteksförening ut sina priser för goda insatser under 2010: Bengt Hjelmqvists pris för framstående insatser på folkbiblioteksområdet , Greta Renborgs pris för god marknadsföring av bibliotek och Collijnpriset för bästa magisteruppsatsen i Biblioteks- och informationsvetenskap.

Årets folkbibliotekspris till Karin Johansson, Malmö

Igår offentliggjordes Bengt Hjelmqvist-pristagaren:
Karin Johansson, Malmö stadsbibliotek, för projektet Godnattsagor inifrån, som innebär att föräldrar i fängelse läser in godnattsagor för sina barn.
Grattis Karin!

Läs juryns motivering på Svensk biblioteksförenings hemsida.

tisdag 23 augusti 2011

Nya översättningar tysk litteratur

Visst tycks det vara lite fler än vanligt. Jag tänker på översättningarn från den samtida tyska skönlitteraturen. Och delvis sammanfaller de med Bokmässan. En snabb genomläsning av Sensk Bokhandels höstboknummer ger följande napp av aktuella namn på mässan

Scheuermann: Rika flickor
Abonji: När duvor flyger
Morra: Alla dagar
Felicitas Hoppe Förbrytare- förlorare

På fackbokssidan finns också Schlögels Terror och dröm, om Moskva 1937.

Sedan kan man undra varför det inte översätts mer av Uwe Timm vars vars bok om currywurstens upptäckt förra året hittade många läsare. Jag rekommenderar Timms känsliga och intressanta"Zum beispiel meine Bruder"

Roland Persson


måndag 8 augusti 2011

Doron Rabinovici
Doron Rabinovici är en av alla dessa samtida författare på det tyska språket som ännu inte är översatt till svenska. Han är från Wien, av judisk börd och det sistnämnda förhållandet är temat för den aktuella boken, "Andernorts". Här behandlas frågan om den judiska identiteten i ett modernt familjesammanhang. Romanen är relativt lättläst, även för en knagglig tyskläsare som undertecknad. Tel Aviv och i viss mån Wien är platserna för ett händelseförlopp, som på olika sätt belyser Förintelsen, skapandet av Israel och de starka spänningarna i dagens israeliska samhälle.
Det är skickligt och underhållande. Naturligtvis är identitetsfrågan extra tydligt i ett judiskt sammanhang, men det är väldigt lätt att flytta hela diskussionen till att gälla alla som är indragna i en emigrant/immigranttillvaro. Och oss alla andra förresten!


Doron Rabinovici har en utmärkt hemsida. http://www.rabinovici.at/

Och glöm inte Youtube. Här kan du hitta intervjuer, samtal med de flesta aktuella författare. Så även Doron Rabinovici.


Roland

Varför inte följa det tyska spåret?

Den samtida tyska skönlitteraturen får kanske inte den uppmärksamhet den förtjänar. Att Bokmässan har ett tyskspråkigt tema är en god chans att bättra på sina kunskaper och stifta bekantskap med ett och annat nytt intressant författarskap. Det finns åtminstone sex- sju programpunkter per dag som på olika sätt anknyter till temat.

Förslag på ett antal författarskap att kolla upp

Torsdag kl 11: Peter Stamm och Anna Mitgutsch

Torsdag kl 15 : Doron Rabinovici (tillsammans med Anna Mitgutsch) i ett samtal kring judisk identitet

Fredag kl 10: Bl.a Meinda Nadj Abonji

Fredag kl 12 leder Aris Fioretos ett samtal kring tidlöshet tillsammans med Richard Obermayr, Dororthee Elmiger och Felicitas Hoppe.

Lördag kl 13 får man en chans att lyssna på Hertha Müller och Peter Nadas

Lördag kl 16 träffas Uwe Timm och Bettina Balaka i ett samtal betitlat "Vägar till det förflutna"

I de flesta fall tycks samtalen tolkas till engelska eller svenska.

Roland

tisdag 2 augusti 2011

Borde vara lyckliga och nöjda men lyckas ändå inte med livet
På fredagen den 23 september kl 14-14:45 så hålls ett seminarium med rubriken Sprickor. De tre unga författarna Silke Scheuermanns Tyskland http://www.spiegel.de/wikipedia/Silke_Scheuermann.html , http://www.svanteweylerbokforlag.se/Scheuermann.html, Angelica Reitzers, Östrerrike http://www.spiegel.de/wikipedia/Angelika_Reitzer.html och Peter Stamms, Schweiz http://www.spiegel.de/wikipedia/Peter_Stamm.html tampas med vardagen, misslyckande och sina egna krav. Temat är en programförklaring för en hel författargeneration.Tillsammans med Maria Magnusson kulturjournalist ska författarna diskutera hur litteraturen kan spela en roll i ett växande utanförskap. Det här tycker jag låter intressant eftersom det är frågor jag själv funderar över.