Om Bokmässebloggen

Kultur Skåne - Bibliotek, bildning och media - omvärldsbevakar inför, under och efter Bokmässan i Göteborg 2011.

onsdag 20 juli 2011

Framtidens bibliotek - framtidens mötesplatser

Läser i seminarieprogrammet artikeln om Framtidens bibliotek. I texten sätter man ljuset på debatten mellan de som ser bibliotekets utveckling mot att bli upplevelsecentrum med café, multimediaverkstad och en arena för konst och kultur mot de som varnar för att litteraturen hamnar i skymundan och att bibliotekets roll som folkbildare kommer i skymundan. Jag drar kopplingar till dels Kairos Futures rapport om Framtidens upplevelser (juni 2011, Johanna Danielsson) och dels pågående utställning Living Arkitekturens gränser III - IV på Louisiana.
Danielsson beskriver att upplevelser är komplex materia, men att det finns grundbulter i upplevelsebygget: Komfort, Kompetens, Kick och Kontakt. Ord på K alltså! Rapporten är avsedd för att belysa upplevelseindustrin, men det är intressant att man flera gånger åtekommer till att samvaron och gemenskapen med andra människor är viktig. En rubrik säger att: "Tillsammans-faktorn är den viktigaste". I inledningstexten till Living ställer man grundfrågor till det framtida boendet: Var bor vi? Hur bor vi? Med vem bor vi? Varför bor vi som vi gör? etc. Även här lyfter man fram gemenskapen som en viktig faktor: Det utmanar arkitekter till idéer om en arkitektur, som förhåller sig till gemensamma mänskliga föreställningar om individen och dess sociala nätverk. (Mycket fritt översatt från danskan). Både Kairos Futures rapport och Living speglar debatten om framtidens bibliotek och ibland är det bra att hämta näring från andra områden, för att få en mer mångfacetterad bild. Naturligtvis är olikheterna mellan bibliotek och arkitektur många, men man kan också se de gemensamma nämnarna utifrån ett bredare samhälligt perspektiv. Bara man "lyfter på hatten" en aning så.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar