Om Bokmässebloggen

Kultur Skåne - Bibliotek, bildning och media - omvärldsbevakar inför, under och efter Bokmässan i Göteborg 2011.

onsdag 24 augusti 2011

Bengt Hjelmqvist-priset till Karin Johansson

På bokmässan, närmare bestämt på torsdagen kl 14.00, delar Svensk biblioteksförening ut sina priser för goda insatser under 2010: Bengt Hjelmqvists pris för framstående insatser på folkbiblioteksområdet , Greta Renborgs pris för god marknadsföring av bibliotek och Collijnpriset för bästa magisteruppsatsen i Biblioteks- och informationsvetenskap.

Årets folkbibliotekspris till Karin Johansson, Malmö

Igår offentliggjordes Bengt Hjelmqvist-pristagaren:
Karin Johansson, Malmö stadsbibliotek, för projektet Godnattsagor inifrån, som innebär att föräldrar i fängelse läser in godnattsagor för sina barn.
Grattis Karin!

Läs juryns motivering på Svensk biblioteksförenings hemsida.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar