Om Bokmässebloggen

Kultur Skåne - Bibliotek, bildning och media - omvärldsbevakar inför, under och efter Bokmässan i Göteborg 2011.

söndag 28 augusti 2011

Bokcirklar överallt

Ska jag vara bred, ska jag vara smal, gör jag de rätta valen? Det är omöjligt att veta förrän efteråt.
Att närma sig mässans utbud utifrån ett tema kan vara en idé … men min skönlitterära bokmässa är kanske ingen optimal ingång om man vill undvika att slitas mellan de nästintill obegränsade valmöjligheterna.

Någonstans får jag ändå börja och torsdag kl 10 blir det ser jag fram emot:
Bokcirklar överallt – om en ny folkrörelse. Vad är det som är så unikt och lockande att i en grupp diskutera en bok som alla läst? Vad ger det för goda upplevelser? Vad är det för positiva processer som sätts igång?
Nina Frid startade Bokcirklar.se 2007 och från hösten 2010 drivs Bokcirklar.se av Sveriges läns- och regionbibliotek i samverkan och är tänkt att bli en plattform för alla de bibliotek som som överväger att starta en bokcirkel på nätet. Det är en innehållsrik webbplats där bl a Mia Dimblad på Hässleholms bibliotek varit gästbloggande bibliotekarie.
Immi Lundin, journalist, litteraturforskare, lundabo och Författare till boken Cirkelbevis är också med på seminariet. Moderator är Marie Lundström som jag tycker är en sån skicklig motor för samtalen i Bokcirkeln i P1.

Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar