Om Bokmässebloggen

Kultur Skåne - Bibliotek, bildning och media - omvärldsbevakar inför, under och efter Bokmässan i Göteborg 2011.

måndag 8 augusti 2011

Doron Rabinovici
Doron Rabinovici är en av alla dessa samtida författare på det tyska språket som ännu inte är översatt till svenska. Han är från Wien, av judisk börd och det sistnämnda förhållandet är temat för den aktuella boken, "Andernorts". Här behandlas frågan om den judiska identiteten i ett modernt familjesammanhang. Romanen är relativt lättläst, även för en knagglig tyskläsare som undertecknad. Tel Aviv och i viss mån Wien är platserna för ett händelseförlopp, som på olika sätt belyser Förintelsen, skapandet av Israel och de starka spänningarna i dagens israeliska samhälle.
Det är skickligt och underhållande. Naturligtvis är identitetsfrågan extra tydligt i ett judiskt sammanhang, men det är väldigt lätt att flytta hela diskussionen till att gälla alla som är indragna i en emigrant/immigranttillvaro. Och oss alla andra förresten!


Doron Rabinovici har en utmärkt hemsida. http://www.rabinovici.at/

Och glöm inte Youtube. Här kan du hitta intervjuer, samtal med de flesta aktuella författare. Så även Doron Rabinovici.


Roland

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar