Om Bokmässebloggen

Kultur Skåne - Bibliotek, bildning och media - omvärldsbevakar inför, under och efter Bokmässan i Göteborg 2011.

torsdag 22 september 2011

Bokcirklar - varför vill vi läsa ihop?


  • Nyfikenhet på andras tankar och gemenskap med andra läsare.

  • Att andras läsupplevelser kan fördjupa ens egna.

  • Att läsa samma bok och upptäcka att alla inte läst samma - alla har olika upplevelser.

  • Att få syn på sig själv.

Anledningen att vara med i en cirkel är många. I ett forskningsprojekt om bokcirklar kommer professor Kerstin Rydbeck, att utreda detta faktum att allt fler läser i tillammans i cirklar samtidigt som läsandet går ned. Kan det vara så att i vi i vårt ökade tempo med så mycket som stör vår koncentration behöver cirkeln som morot för att läsa färdigt men också som en hjälp att tränga djupare in i texten än vi mäktar på egen hand. Nina Frid såg också lusten att vara med i bokcirkeln som ett uttryck för en hunger efter det äkta och djupgående samtalet.


Man kan också använda cirkeln som en anledning att träffas och det är verkligen inget fel i det slog panelen fast. Man om det är själva läsandet som är det centrala är det bra att träffas på neutral plats, som ett bibliotek, där ingen behöver ha nystädat och en läcker middag klar. Flera i panelen kunde vittna om cirklar där just maten tagit överhanden. Sen är det inte fel, sa Immi Lundin, att i förväg tala igenom vad man vill med cirkeln och varför. Att t ex gärna vara personlig i sina läsupplevelser men bestämma sig för att inte tala om barnbarnen (detta var ett ex ur verkligheten)


På Mariestads bibliotek har man fem cirklar varav en sedan många år för personalen. Idag har man gemensamma läsupplevelser från 50 böcker. Detta, säger bibliotekschef Helena Jannert, har stärkt samhörigheten och lärt deltagarna att respektera oenighet. Det hade också inneburit en unik möjlighet till samtal och därigenom utvecklat det professionella boksamtalet.


Det är bara att börja - med en "inte för tjock bok"! Böcker om relationer fungerar också bra därföer att de ger möjlighet att "ta spjärn med den egna erfarenheten". En samtalsledare kan underlätta och förenkla om man har en storpratare i gruppen. Uppdraget kan gärna gå runt.
Ett mycket inspirerande samtal som i sig demonstrerade vad en läsecirkel kan vara. Lyhört och nyfiket under diskret ledning av Marie Lundström från SRs Bokcirkeln.
Karin

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar