Om Bokmässebloggen

Kultur Skåne - Bibliotek, bildning och media - omvärldsbevakar inför, under och efter Bokmässan i Göteborg 2011.

söndag 11 september 2011

Fredagsseminarier

På fredagen lockar egentligen de olika fria scenprogrammen mest. Jag återkommer till dem. Men emellanåt behöver man en paus från mässhallarna och jag väljer då
Från Kristallögat till Ett annat liv 11 - 11:45
Ett samtal om P O Enquist mellan Åsa Linderborg, Aftonbladet och Per Svensson, Sydsvenskan och Björn Wiman, Dagens Nyheter.

Biblioteket, boken och den långa svansen 13 - 13:20
Ska biblioteken ha böcker som ingen läser? Kan vi göra våra samlingar mer angelägna? Hur lyfter vi äldre litteratur och kopplar den till samtiden? Om projektet Långa svansen som nu pågått i några år på Stockholms stadsbibliotek.

I Läsecirklar för mångkultur och integration 15:30 - 15:50
Olika metoder för att nå nya svenskar - i Strängnäs med LL- bokcirklar på kulturhuset och SFI och i Åstorp där SFI-elever högläser svenska barnboksklassiker på sitt modersmål i förskolan. Larry Lempert, Christer Hermansson, kulturchef i Strängnäs, samt Mats Pettersson, bibliotekarie, och Katrin Olsson, lärare i Åstorp berättar om metoderna som kan ge nya svenskar vägar in i samhället.

Det krockar tyvärr med Årets mångspråkiga bibliotek - på biblioteksscenen 15.30-15.40.

Jonathan Franzén samtalar i Lika verkligt som livet om sitt författarskap 16 - 16:45. Jag är nyfiken både på honom och hans samtalspartner Stefan Eklund från Borås Tidning

... som i sin tur krockar med Författaren som kändis 16:30 - 16:50
där Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson, samtalar med Lisbeth Larsson om den moderna(?) medialiserade författarrollen med utgångspunkt i författare som Kristina Lugn, Horace Engdahl, Jan Guillou, Selma Lagerlöf och Daniel Sjölin. Både Anders O och Lisbeth L medverkade förra året i Kristianstad på Kultur Skånes skönlitterära seminarium.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar