Om Bokmässebloggen

Kultur Skåne - Bibliotek, bildning och media - omvärldsbevakar inför, under och efter Bokmässan i Göteborg 2011.

torsdag 22 september 2011

Det galna geniet - mer än en myt?


Hamnade på forskartorget under dagen. Lyssnade bland annat på Örjan de Manzano med dr på Karolinska som föreläste om kreativitet. Hur betecknas något kreativt? a) Det ska vara något som är nytt och orginellt. b) Det ska vara användbart och/eller ha ett estetiskt värde(!).
Aristoteles sa något i stil med: - Inget geni utan ett uns av galenskap.
Stämmer det? Ja, faktiskt! Oändliga studier av "genier" visar att de friska är i minoritet.
Många har schizotypa drag som - ovanliga upplevelser - disorganiserat tänkande, - impulsiv nonkonformism ( man struntar i regler,lagar och normer). 70 % av alla författare löper en större risk än andra för psykisk ohälsa. I författargruppen finns också en högre förekomst av bipolära sjukdomar. Motsvarande siffra för vetenskapsmän är 40 %. Marcel Proust uppehöll sig i ett rum som var inbyggt med kork. Omvärlden bjöd på för mycket stimuli för hans sensitiva personlighet. Finns det alltså något biologiskt samband mellan psykisk ohälsa och kreativitet? Ja, det finns ärftliga samband. Oftast är kreativiteten hos schizofrena patienter låg, men det finns ändå en koppling till kreativitet. ( Örjan de Manzano betonade att schizofreni är en förfärlig sjukdom, men eftersom kreativitet upplevs som positivt, så kan det finnas en risk för "överdiagnosering". 1 % av befolkningen har diagnosen schizofreni. Ett mycket högt tal), Det har visat sig att släktingar till schizofrena eller bipolära personer har högre kreativitet än andra. Det gäller även för bortadopterade barn. Det finns alltså en gen som binder samman psykos och kreativitet. Varför kreativitet? Det hänger ihop med att ju lägre densitet av D2-receptorer (dopaminhalt) i Thalamus, ju högre kreativitet. Personer med ökad associationsförmåga, flexibilitet och minskad selektiv förmåga är kreativa, men kan fortfarande hålla sig på den "friska" sidan. Intressant information att förhålla sig till när man till exempel pratar om kreativa organisationer. Det krävs stora mentala utrymmen och möjligheter till "oortodoxa" lösningar, för att innovation och kreativitet ska få en närvaro. Det här är rykande nya rön - så håll till godo. Mer information och rapporter finner man på: http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=25844&a=100727&l=sv&newsdep=25844


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar