Om Bokmässebloggen

Kultur Skåne - Bibliotek, bildning och media - omvärldsbevakar inför, under och efter Bokmässan i Göteborg 2011.

söndag 25 september 2011

En norsk, en dansk, en finsk - och en svensk?

KB har fått ett nationellt uppdrag som innebär samordning och utvecklingsansvar för hela bibliotekssektorn. Arbetet har påbörjats och den nationella biblioteksstrategin håller på att utvecklas. Sveriges Biblioteksförening har som ett led av det gett ut en skrift som beskriver biblioteksstrategier i Norden med namnet En norsk, en dansk, en finsk - och en svensk ? . Spännande läsning för den som vill få ett nordiskt perspektiv på frågan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar